ריקוד ה"האקה" – לחשוב מה עובר על הקבוצה שמנגד, עת ספורטאי העל הללו של משחק הראגבי, מבצעים את ריקוד האיחוד, האומץ, האחווה והפגנת המחויבות לניצחון ולקבוצה. 

עוד על מחוייבות לקבוצה ולניצחון, ניתן לראות כאן – הפעם ב"עולם הדממה" – שחייה. נכון, רמת תקשורת שונה לחלוטין ועם זאת, המחויבות, ה"ביחד" והמטרה המשותפת של הקבוצה – למענה ולמען כל פרט הפעיל בה יוצרים מסגרת מגובשת, חזקה ועוצמתית בה ישנם ספורטאים שיוציאו מעצמם מה שלעולם לא יוציאו כפרטים; להלן – מייקל פלפס וספק "המעידה המנטאלית" שלו והמשחה הטוב בהיסטוריה.

נשים לב, כי, על פי רוב, נהוג לחתור בפעילות קבוצתית ל"רמת עוררת" – מושג מרכזי באימון מנטאלי – נמוכה יותר מזו הנהוגה בספורט אינדיבידואלי ואם זאת, ספורטאים – לוחמים אלו – עולים למגרש כקבוצה מאוחדת ומלוכדת ברמת עוררות מהגבוהות המוכרות בספורט המקצועני המוכר לנו.

הספורט פופלארי מאוד במדינות כמו: אוסטרליה, ניו – זילנד, צרפת, דרום אפריקה ואחרות. תיהנו: