החדרת ספורט, העצמה, מרץ ואנרגיה לעובדים בחברות וארגונים.

הארגון זקוק ליותר אנרגיה ? הספורט ואורח החיים בדיוק כאן בשביל זה.

מיקוד ואורח חיים בריא לתלמידי חטיבה ותיכון.

תלמידי תיכון שצריכים חינוך לאורח חיים בריא ?

אשמח לבקר ולתת הרצאה חווייתית ומהנה.