27 באוקטובר 2020
28 באוקטובר 2020
2 בנובמבר 2020
3 בנובמבר 2020