חימום יבש – סטטי,

3 ק"מ ריצה לעלייה בכפר מל"ל, 4 * עלייה בקצבים משתנים וכ 3 ק"מ חזרה.

כייף,